Print

Varför behöver mitt företag en hälsoinvestering?


På senare år har ohälsan accelererat i Sverige. Vi är mer stillasittande än någonsin, sover för lite och stressar för mycket.
Det har genererat i att man har börjat tala om engagemangsläckage på våra arbetsplatser. 

Det har tagits fram en formel som kan användas för att skapa en bild av vad det kostar företaget att ha en delvis oengagerad personal. 

Beräkna andelen oengagerad personal x kostnaden för en halv årslön x antal medarbetare = kostanden för engagemangsläckage. 

Föreställ dig ett företag med 150 anställda, med en årslönekostnad på 450 000 kronor per medarbetare. Om 40 procent av personalen uppger i undersökningen att de inte är fullt engagerade i företagets mål av olika skäl, blir kostnaden för engagemangsläckaget hela 13,5 miljoner kronor per år. Det finns med andra ord enorma vinster att hämta för de företag som inte upplever ett generellt engagemang på arbetsplatsen. 

Men därför är det också viktigt att hitta läckan och orsaken till varför engagemanget sviktar, vilket kan vara svårt på en större arbetsplats. Små hälsoinvesteringar har bidragit till att företag har blivit anmärksningsvärt mer kostnadseffektiva, vilket i sin tur har genererat i förbättrade ekonomiska resultat. Att investera i hälsa är en av de mest lönsamma investeringarna man kan göra som företagare.